Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Νέες αλλαγές στην Ανώτατη εκπαίδευση της χώρας

Σειρά δημοσιευμάτων στον τύπο αναφέρονται στη νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία σχεδιάζεται με στόχο, αφενός να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αλληλεπικαλυπτόμενων επιστημονικών αντικειμένων, και αφετέρου να υποστηριχθεί η προσπάθεια περικοπής δημοσίων δαπανών για την εξεύρεση 11,5 δισ. ευρώ.

Τα δημοσιεύματα αυτά επικαλούνται τη θεμελίωση αυτής της νομοθετικής παρέμβασης σε εκθέσεις και διαπιστώσεις διεθνών και εθνικών οργανισμών, όπως είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, (ΟΟΣΑ) και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (ΑΔΙΠ).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, παρατίθεται στο σημείο αυτό το πλήρες κείμενο της Έκθεσης της ΑΔΙΠ για τα έτη 2010 – 2011.Λήψη αρχείου PDF.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου