Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 ... μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011. ...

Η εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου. Πόσο μειώνονται οι μισθοίΕκδόθηκε η εγκύκλιος που καθορίζει την αυξημένη παρακράτηση φόρου όλων των μισθωτών, λόγω αλλαγής της φορολογικής κλίμακας, με βάση το νόμο 3986/2011 (μεσοπρόθεσμο). Σε αυτή διαλευκάνθηκε το θέμα της αναδρομικότητας. Έτσι, δεν θα παρακρατηθεί από τις επόμενες μισθοδοσίες ο φόρος που αναλογεί στους έξη πρώτους μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι ο φόρος που θα παρακρατηθεί θα είναι μικρότερος από αυτόν που θα προκύψει τελικά, οπότε η διαφορά θα καταβληθεί από τους ίδιους τους φορολογούμενος στο εκκαθαριστικό του οικ.έτους 2012.
Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου