Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων.


Εκδόθηκε εγκύκλιος, στις 3 Μαΐου 2012, με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874 σχετικά  ο ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», που ψηφίστηκε με το νόμο 4057/2012, με τον οποίο αντικαθίσταται το κεφάλαιο ΣΤ' του Μέρους Δ' και το Μέρος Ε' του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).
Ολόκληρη εγκύκλιος: ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου