Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Οδηγίες Ρέππα προς τους δημοσίους υπάλληλους


Επιμελημένος και ευπρεπής. Ευγενής και άξιος εμπιστοσύνης. Να μην καπνίζει, να μην μπαίνει στο… Facebook από τον υπολογιστή του εν ώρα εργασίας, να τηρεί το ωράριό του και να μην… γκρινιάζει, αν τυχόν προκύψει καμιά υπερωρία.
Φωτογραφία για Οδηγίες Ρέππα προς τους δημοσίους υπάλληλους
Όλα αυτά -και ακόμα περισσότερα- είναι τα προσόντα που καλείται να έχει, πλέον, κάθε δημόσιος υπάλληλος σε αυτήν τη χώρα, βάσει τουοδηγού ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και τον οδηγό με τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, παρουσίασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας.
Ο οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη. Συνιστά κείμενο αρχών που απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους και αφορά τις σχέσεις τους με τους πολίτες. Ουσιαστικά, όπως σημείωσε ο κ. Ρέππας, «τυποποιεί το σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ των δημόσιων λειτουργών» και «θέτει τις προδιαγραφές πρότυπης συμπεριφοράς».
Στο 1ο κεφάλαιο προσδιορίζονται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των δημόσιων λειτουργών. Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται με σαφήνεια οι κανόνες συμπεριφοράς και οι υποχρεώσεις των δημόσιων υπαλλήλων. Στο 3ο κεφάλαιο διατυπώνονται οι θεμελιώδεις αρχές που διασφαλίζουν την ουσιαστική, ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία.


Το 4ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις αρχές που πρέπει να προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των πολιτών προς τους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως σημείωσε, ο κ. Ρέππας, με τον οδηγό επιδιώκεται μια «νέα, ποιοτική σχέση πολιτών και δημόσιων υπαλλήλων».


Εξάλλου, το φυλλάδιο για τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, αποτελεί έναν οδηγό με τα βασικά δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων με στόχο να διευκολύνεται ο ενδιαφερόμενος στην άσκησή τους με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, καταγράφεται περιληπτικά η νομοθεσία για τα δικαιώματα του πολίτη και τα διοικητικά όργανα κατά περίπτωση.


Τι θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνει το ιδανικό προφίλ του δημοσίου υπαλλήλου της... νέας εποχής;


1. Θα πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού.


2. Να τηρεί, σε κάθε περίσταση, τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς, ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης.


3. Να έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση.


4. Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και κοσμιότητα.


5. Να απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό.


6. Να μην καπνίζει.


7. Να εξυπηρετεί τους πολίτες κατά το ωράριο που έχει ορίσει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, αφιερώνοντας εξολοκλήρου και αποκλειστικά το χρόνο εργασίας του στα καθήκοντά του, και παραμένοντας και πέραν του ισχύοντος χρόνου εργασίας, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.


Ο δημόσιος υπάλληλος επίσης:


- δεν πρέπει να κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του,


- δεν επιτρέπεται να ακούει μουσική, εκτός αν προέρχεται από κεντρικό ηχητικό σύστημα της υπηρεσίας,


- δεν επιτρέπεται να διακόπτει για προσωπικές του υποθέσεις την επικοινωνία με τους πολίτες που συναλλάσσεται. Αν ωστόσο, προκύψει λόγος τόσο σοβαρός, ώστε να επιβάλλεται η διακοπή της συνομιλίας, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον πολίτη και να παρακαλέσει άλλο συνάδελφό του να συνεχίσει τη συναλλαγή.

Πηγή: protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου