Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τις μειώσεις μισθών στο δημόσιο, κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και τρόπος παρακράτησης των αναδρομικών

salaries_11-03-2012
Η νέα εγκύκλιος προβλέπει την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου στη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων. Η ρύθμιση προβλέπει ότι εάν ένας υπάλληλος ΠΕ κατατάσσεται στον βαθμό Ε στο 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο και έχει πλεονάζοντα χρόνο ένα έτος και 10 μήνες, τότε σε δύο μήνες που συμπληρώνεται η διετία θα μπορεί να λάβει το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο και την προβλεπόμενη αύξηση στον βασικό μισθό.
 Σε διάστημα τριών ετών και όχι δύο, όπως προβλέπονταν, θα ολοκληρωθεί η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που προκύπτει από το ενιαίο μισθολόγιο όταν αυτή υπερβαίνει το 25% των προηγούμενων αποδοχών του.


Έτσι για έναν υπάλληλο που με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών 40% θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
- Από 1-11-2011, μειώθηκαν κατά 25% οι συνολικές αποδοχές του συγκριτικά με αυτές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011.

- Η υπερβάλλουσα μείωση (15%), περικόπτεται κατά το ένα τρίτο (5%) από την 1-11-2012, επιπλέον κατά 5% από 1-11-2013 και ολόκληρη (επιπλέον 5%) από 1-11-2014, οπότε από την ημερομηνία αυτή και μετά θα έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή του μισθού στο νέο μισθολόγιο.

 Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο (pdf)

Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγμα:

Υπάλληλος έπαιρνε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 ευρώ (Μ.Κ. 4 του Γ βαθμού ΠΕ κατηγορίας). Επειδή η μείωσή του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών συνολικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) η περικοπή πραγματοποιείται ως εξής:

α) από την 1-11-2011 και για κάθε επόμενο μήνα θα του καταβάλλονται οι συνολικές αποδοχές που ελάμβανε τον Οκτώβριο του 2011 μειωμένες κατά 25%, δηλαδή 3.200 – 25% = 2.400 ευρώ.

β) από την 1-11-2012 και για κάθε επόμενο μήνα, θα του καταβάλλονται 2.173 ευρώ (2.400-227, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο της υπερβάλλουσας μείωσης).

γ) από την 1-11-2013 και για κάθε επόμενο μήνα, θα λαμβάνει 1.946 ευρώ (2.173-227).

δ) από την 1-11-2014 θα λαμβάνει μισθό 1.719 ευρώ.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ακόμη ότι χρόνος που πλεονάζει, μετά την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου, θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετίας ή τριετίας (ανάλογα με το βαθμό) για τη χορήγηση του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του ίδιου βαθμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου