Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

100.000 αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων το 2012!


state_07-03-2012
Την έξοδο στο μισό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις δημόσιες υπηρεσίες δείχνουν οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες, στους οποίους έχει ανατεθεί ο σχεδιασμός των νέων δομών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας που έχει αναλάβει την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα για την εκ βάθρων αναδιάρθρωση του κράτους, ζητούν επίμονα τον περιορισμό των θέσεων που δεν συνεπάγονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Τα στελέχη της εντόπισαν υπερπληθώρα υπαλλήλων σε υπηρεσιακές ομάδες που έχουν σχέση με τις υποστηρικτικές δράσεις π.χ. όπως μισθοδοσία, ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, κλητήρες, υπάλληλοι οργάνωσης και προμηθειών, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, καθαριστές, μάγειροι, επιμελητές κ.λπ.
Παράλληλα εισηγούνται να μπει «μαχαίρι» τουλάχιστον 3% στον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε δημόσιο φορέα με αντίστοιχη μείωση των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε προσωπικό και αντιστοιχία κλάδου/ειδικότητας με βάση τις λειτουργικές ελλείψεις εκάστου υπουργείου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικού προσώπου.
Επίσης, εξετάζεται η μείωση των θέσεων των προϊσταμένων που συνολικά φτάνουν τους 30.000!!!
Επιπλέον, το ύψος των λειτουργικών δαπανών κάθε υπηρεσίας,  συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας, θα συνδεθεί άμεσα με την παραγωγικότητά της και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
Ρυθμοί χελώνας στην αναδιοργάνωση
Για να μην υπάρξουν περιπλοκές καθώς είναι γνωστοί οι ρυθμοί χελώνας που διέπουν τον κρατικό μηχανισμό θα γίνει -προηγουμένως- άρση των δεκάδων επικαλύψεων που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων και τμημάτων.
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις σχεδιάζεται εκτός από τη σκούπα σε διοικητικούς και τεχνικούς, γεγονός που θα επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την απόλυση 120.000 εργαζομένων σε όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα, να μετατραπούν οι οργανικές θέσεις σε προσωποπαγείς.
Αυτό δε σημαίνει ότι όσοι σήμερα τις κατέχουν θα αποχαιρετίσουν την… Αλεξάνδρεια του Δημοσίου , αλλά αυτό θα συμβεί όταν αυτοί συνταξιοδοτηθούν.
Αβέβαιο, πάντως, είναι το μέλλον για τους συμβασιούχους αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, καθώς αυτοί δεν προστατεύονται έστω και οριακά από το Σύνταγμα, όπως οι μόνιμοι συνάδελφοί τους. Το βέβαιο είναι ότι μέσα στο 2012 πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για αποχώρηση ενός σημαντικού αριθμού δημοσίων υπαλλήλων, που θα αγγίζει τους 100.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου